Användarvillkor

Genom att gå in på sidan, du godkänner att vara bunden av våra villkor för användning, alla tillämpliga lagar och regelverk, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor, är du förbjuden från att använda eller gå in på hemsidan. Materialet som finns på hemsidan är skyddat av tillämplig copyright och varumärkeslag.

Användningslicens

Tillåtelse är given för att temporärt ladda ner en kopia av materialet (information och mjukvara) på Riga Cosmetic Surgery’s hemsida för personlig, icke-kommersiell översiktligt granskande. Detta är beviljning för en licens, inte överföring av titel, och under denna licens får du inte: modifiera eller kopiera materialet; använda materialet för något kommersiellt syfte, eller för någon publik uppvisning (kommersiell eller icke-kommersiell): försök att dekompilera eller omvända konstruktionen i någon mjukvara på Riga Cosmetic Surgery’s hemsida; ta bort någon copyright eller annan äganderätts notationer av material; eller transferera material till en annan person eller ”mirror” materialet på någon annan server. Denna licens kommer automatiskt sägas upp om du bryter mot några av dessa restriktioner och kan bli uppsagd av Riga Cosmetic Surgery vid någon tidpunkt. Genom uppsägning av din översikt av materialet eller uppsägning av denna licens, måste du förstöra all nedladdat material i din besittning oavsett om det är elektroniskt eller utskrivet format.

Friskrivningsklausul

Materialet på Riga Cosmetic Surgery’s hemsida är tillhandahållet i ”befintligt skick”. Riga Cosmetic Surgery har inga garantier, uttalade eller underförstådda, och därmed frånsäger och förnekar alla andra garantier eller förutsättningar eller handlande, form för ett specifikt syfte, eller icke-intrång av intellektuell egendom eller annan överträdelse av rättigheter. Ytterligare, Riga Cosmetic Surgery ger inga garantier eller gör någon representation gällande precisionen, troliga resultat, eller tillförlitlighet hos användningen av materialet på dess internet hemsida eller annars relaterar till sådant material eller på några andra hemsidor som länkar till denna hemsidan. Information på denna sida kan eller kan inte vara sant. Riga Cosmetic Surgery ger inga garantier för validiteten i något påstående. Riga Cosmetic Surgery yrkar inte på något erkännande för några av bilderna som visas på hemsidan. All visuellt innehåll är upphovsrätt mot dess respektfulla ägare. Riga Cosmetic Surgery har inte på något sätt kontroll eller är ansvariga för innehållet i externa hemsidalänkar, inte heller hemsidans operatör ger några garantier till trohet, precision eller tillförlitlighet av dess innehåll. Om för någon anledning ser bilder på kändisar som du tror är i överträdelse till dess rättfulle ägares upphovsrätt, om du är en kändis på denna hemsida och önskat att ha dina inlägg raderade, eller om du äger rättigheterna till några av bilderna och önskar inte att dessa visas på hemsida, var snäll och kontakta oss omedelbart så kommer de tas bort omgående.

Begränsningar

Inte under några omständigheter skall Riga Cosmetic Surgery eller dess leverantörer vara ansvariga för några skador (inkluderar, utan begränsning, skador på förlorad data eller vinst, eller på grund av affärsuppehåll) som åstadkommits av användning eller oförmåga att använda materialet på Riga Cosmetic Surgery’s hemsida, även om Riga Cosmetic Surgery eller en Riga Cosmetic Surgery auktoriserad representant har blivit underrättad muntligt eller skriftligt om möjligheten för sådan skada. Eftersom viss jurisdiktion tillåter inte begränsningar på underförstådda garantier, eller ansvarighetsbegränsningar för konsekventa eller olyckshändelsers skador, dessa begränsning kanske inte gäller dig.

Granskning och Errata

Materialet som finns på Riga Cosmetic Surgery’s hemsida kan innehålla tekniska, typografiska, eller fotografiska fel. Riga Cosmetic Surgery ger ingen garanti att något av materialen på hemsidan är riktiga, kompletta, eller aktuella. Riga Cosmetic Surgery kan göra förändring till materialet som finns på dess hemsida när som helst utan varsel. Riga Cosmetic Surgery har dock ingen förpliktelse att uppdatera materialet.

Länkar

Riga Cosmetic Surgery har inte granskat alla hemsidor länkade till dens hemsida och är inte ansvariga för innehållet i någon sådan länk. Inkluderingen av någon länk visar inte på stöd från Riga Cosmetic Surgery för hemsidan. Användningen av någon sådan länkad hemsida görs på användarens egna risk.

Modifikation av hemsidans villkor

Riga Cosmetic Surgery kan förändra dessa villkor för dess hemsida utan varsel. Genom att använda denna hemsidan godkänner du att bli bunden av den aktuella versionen av dessa Villkor för Användning.

Bestämmande lag

Alla anspråk relaterat till Riga Cosmetic Surgery hemsida skall bli styrd av Lettlands lagar utan hänsyn till dess konflikt av lagproviant.