Bröstförstoring

Bröstförstoring är ett kirurgiskt ingrepp som syftar till öka bröstens storlek genom att operera in proteser. Förutom att öka volymen kan ingreppet även ge bröstet en rundare form och förbättra symmetrin.

Detta är det mest populära kosmetiska ingreppet i världen eftersom det finns djupgående och starka psykologiska anledningar till att förändra bröstens storlek och form. När en kirurg visuellt förändrar en kvinnas bröst blir resultatet en ökad sexuell dragningskraft och ett ökat självförtroende som kan förändra livet.

Val av implantat

Det finns två huvudtyper av implantat som används vid bröstförstoring.

1. Implantat fyllda med koksaltlösning

Detta implantat innehåller koksalt. Implantat med koksaltslösning placeras på plats tomma och fylls sedan med en förbestämd mängd vätska. Moderna koksaltimplantat är flexibla i volym och kan justeras under operationen, vissa tillverkare har implantat som kan justeras i upp till sex månader efter operationen. Efter att fyllnadsslangen tas bort sluter sig implantatet genom en självtillslutande ventil.

Implantat med koksalt har vissa fördelar. Eftersom de fylls efter att de placerats kan de till exempel opereras in via underarmen eller ett snitt vid naveln vilket minimerar ärrbildning. Om implantatet skulle läka eller gå sönder absorberas dessutom innehållet snabbt och lämnar kroppen.

2. Silikonbröstimplantat

Dessa implantat finns med både ett runt och anatomiskt (droppformat) utseende, de är fyllda med sammansatt silikongel vilket simulerar känslan av människofett och ger en mer naturligt taktik upplevelse. Vårt mest populära implantat är en kapsel med flera lager silikon som är täckta av ett skum gjort av mikropolyuretan.

Tekniska framsteg inom området skapar implantat av lättare material som ger en ökad komfort hos patienter med större implantat. En annan, ny variant är implantat som innehåller en gel som är tjockare än traditionella implantat vilket gör att de håller sin form även om kapseln skulle gå sönder.

Runda och anatomiskt formade (droppformade) implantat

Det viktigaste valet patienten behöver göra vid en bröstförstoring (förutom storlek) är att välja mellan runda eller anatomiskt formade implantat.

Runda implantat

Runda implantat är, som ordet antyder, cirkulära i formen. Det är däremot fel att tro att dessa inte kan ge brösten ett naturligt utseende. Då runda implantat gör att bröstet ser något fylligare ut ovanför bröstvårtan kan en naturlig kontur uppnås om implantatet har rätt storlek i förhållande till kroppsform och befintlig bröstvävnad.

Till skillnad från droppformade implantat är de runda implantaten symmetriska vilket inte skapar risk för framtida asymmetri i händelse av rotation.

Droppformade implantat

Droppformade implantat är istället asymmetriskt formade för att efterlikna ett brösts anatomiska form. Den extra volymen nertill på denna typen av implantat gör att bröstet ser fylligare ut under bröstvårtan. Detta är i enlighet med den kvinnliga anatomin och gör det svårare att lägga märke till att en bröstförstoring gjorts.

Droppformade implantat används oftast hos slanka och sportande patienter då den befintliga huden över området är tunn. Patienten bör vara medveten om att anatomiska implantat är något dyrare än runda implantat.

bröstförstoring
bröstförstoring före
bröstförstoring efter

Bröstoperation

Bröstförstoringen tar vanligtvis 2-3 timmar och utförs under full narkos. Kirurgen mäter och markerar bröstet. Under ingrepper gör kirurgen ett snitt under bröstet eller runt vårtgården. I vissa fall kan snittet göras i armhålan eller naveln.

Därefter skapas en ficka, antingen mellan bröstvävnaden och bröstmuskeln eller under muskelvävnaden, där implantet placeras. När implantet är rätt placerat sys snittet ihop med stygn. Bröstkorgen lindas sedan med ett elastiskt bandage. En stödbehå (i kompressionsmaterial) används också för att minska svullnaden och ge stöd för brösten under läkningsprocessen. Efter operationen stannar patienten på kliniken i 1-2 nätter.

Särskild vikt bör läggas vid placeringen av implantatet i relation till bröstmuskulaturen, här finns två val:

1. Subglandulärt: placering mellan bröstmuskeln och bröstvävnaden. Denna typ av placering ger ett estiskt bra resultat men har en något ökad risk för kapselkontraktur.

2. Submuskulärt: placering under bröstmuskeln har fördelen att den minskar risken för rynkningar (rippling) av implantatet samt ger ett bättre stöd för implantatet vilket minskar belastningen på bröstvävnaden. Kvinnor som väljer submuskulärt implantat har däremot oftast en längre återhämtningsperiod och upplever något mer obehag efter operationen.

Incisionsplats

En av de vanligaste funderingarna patienter har om bröstförstoring är gällande synliga ärr. De tre vanligaste incisionsplatserna är:

1. Inframammärt: Detta är ett snitt som läggs i vecket under bröstet. Även om det lämnar ett relativt långt (men undanskymt) ärr väljer kirurgen helst denna plats då det skapar ett större öppning i snittet.

2. Periareolärt: Detta snitt läggs runt kanten på vårtgården. Ärret från detta snitt är vanligtvis inte så synligt eftersom det placeras längs yttre eller inre halvan av vårtgården.

3. Axillärt: Detta snitt läggs i armhålan och används för att undvika synliga ärr på brösten. Incisionsplatsen kan däremot bidra till viss asymmetri.

Vad kan man förvänta sig efter bröstoperation?

De flesta kvinnor återhämtar sig fort och återgår i vardagsrutinen inom 1-2 veckor. Patienten kan förvänta sig måttlig ömhet och svullnad under 3-4 veckor efter operationen. Ansträngande träning rekommenderas inte förrän alla sår är helt läkta och bröstvävnaden har satt sig och är stabiliserats vilket förväntas ta mer än sex veckor.

Det ska uppmärksammas att bröstimplantat inte håller för all framtid och kan komma att behöva bytas ut. Det är därför bra att träffa kirurgen med några års mellanrum för att utvärdera implantatets skick och konditionen på brösten.