En bukplastik är ett kirurgiskt ingrepp avsedd för att platta till och stärka buken. De flesta av våra bukplastik patienter är kvinnliga, då viktökning och flera graviditeter har försämrat deras magmuskler, vilket i sin tur resulterar i oattraktiv svällande mage (diastas) eller överhäng i nedre buk.

Vad innebär denna operation?

Under en typisk bukplastik gör kirurgen ett horisontellt snitt längs en linje vid eller nära underkanten av bukregionen (under patientens midjeband). Ett andra snitt görs sedan runt naveln för att ompositionera den.

Fliken eller överhänget av överskotts hud avlägsnas. Patienterna gör oftast en fettsugning för att avlägsna fettavlagringar (panniculus). För patienter med mer omfattande problem kan längre snitt användas, loop från mittsektionen, för att avlägsna överskott av hud och fett från flankerna.

De första snittet följs oftast av procedurer för att strama åt bukmusklerna, vilket kommer att platta till patientens mage ytterligare. Huden sys sedan längs det huvudsakliga snittet. I de flesta fall följer ytterligare snitt för att isolera naveln från bukhuden och omplacera den till sin idealiska postoperativa plats.

Ingreppet som beskrivits ovan kan betecknas som en traditionell eller konventionell bukplastik. Det finns andra variationer som har utvecklats för att lösa specifika problem. Ett populärt exempel är en mini-bukplastik, där ett relativt kort snitt görs längs nedre buk. Istället för en operation som medför hela buken, så är en mini-bukplastik inriktad på problem under naveln. Det är en mindre intensiv operation för personer med begränsat överhäng, mindre hud och fett.

Den så kallade ”mamma makeovern”, innehåller oftast en mini-bukplastik för att begränsa det totala kirurgiska traumat för patienten.

Är en bukplastik rätt för mig?

Patienter med överdriven uttänjd hud eller diastas, som är ett resultat av graviditet, kan vara lämpliga kandidater. Dessutom kan människor som har genomgått märkbar viktminskning som resulterade i områden av lös hud, vara lämpliga kandidater och de kan även lägga till ytterligare målinriktad fettsugning för att slutföra sin estetiska kroppskonturering. Manliga patienter, som genom ålder eller dåliga livsstilsvanor, drabbats av svag buk och överskott av magfett, kan också vara lämpliga operations kandidater.

Vad finns det för risker med bukplastik?

När du gör ett stort kirurgiskt ingrepp som bukplastik, så krävs det en generell bedövning och det medför alla relaterade risker. Och som invasiv kirurgi kan alla vanliga komplikationer uppstå, såsom infektion runt stygnen, oväntad ärrbildning, smärta eller domningar på sår platsen och nedsatt rörlighet på grund av smärta.

Patienter kan också uppleva hematom eller seromer (båda sällsynta), där blod eller vätska samlas under huden vid sår platsen. Det krävs då någon form av dränering.

bukplastik
bukplastik före
bukplastik efter

Vad ska jag förvänta mig efter en bukplastik?

De flesta patienterna stannar kvar på sjukhuset i minst två nätter.Under denna tid kommer sjukvården att tillhandahålla förband, administrera lämplig medicinering och övervaka läkningsprocessen. På längre sikt bör patienterna begränsa aktiviteten under de första 2-3 veckorna. Patienterna kan återuppta större aktivitet (inklusive motion, sport eller rörelse intensiva hobbyer) efter minst 6-10 veckor.

Denna operation verkar rätt för mig? Vad kommer härnäst?

Om du är intresserad av att lära dig mer om bukoperation eller tror att du kan vara en lämplig kandidat, besök vår hemsida med dina frågor, och om möjligt ta några bilder (framsida / sidor) av problemområdena. Vårt team kommer att granska din situation och svara inom 24 timmar med kommentarer och rekommendationer.