Fettsugning är ett kosmetiskt, kirurgiskt ingrepp som är populärt hos patienter som vill bli ta bort områden med envisa fettlager och räta ut ojämna kroppskonturer. Fettsugningen tar bort fettdepåer genom att kirurgiskt föra in ett ihåligt rör (en kanyl) i det planerade området och suga bort fettvävnad.

På Riga Cosmetic Surgery används den traditionella tekniken våt fettsugning vilket innebär användning av 200-300 ml koksaltlösning med tillägg av adrenalin och lidokain. Operationen börjar med att vätska injiceras i vävnaden för att uppnå en viss fasthet i området. Lidokain dövar nerverna medan adrenalinet drar samman blodkärlen vilket motverkar blodförlust. Att använda adrenalin ger även fördelen att lidokainet hindras från att släppas ut i blodet tidigare än nödvändigt.

Eftersom detta är ett ingrepp i blindo måste kirurgen känna över området när kanylen passerar genom vävnaden för att kunna bedöma effektiviteten och förloppet. För djupare fettlager används större kanyler. För finjustering använder kirurgen en mindre kanyl som gör det möjligt att ta bort fett i mer besvärliga områden. Fettsugning tvärsgående vävnadens riktning och genom flera snitt i området är nödvändigt för att kunna få ett resultat som ser naturligt ut.

Vad kan man vänta sig efter ingreppet?

Eftersom fettsugning är en av de minst invasiva plastikoperationerna kan patienten förvänta sig en snabb återhämtning med mest svullnad och blåmärken vilka minskar efter cirka en vecka; kvarvarande svullnad försvinner därefter inom de närmsta veckorna.

fettsugning